Wat Doet Pri-Ma

Pri-ma biedt kennis en deskundigheid aan management, docententeams en specialisten in het voortgezet onderwijs op basis van eigen onderzoek en ruim dertig jaaronderwijservaring.

De focus ligt altijd op beter leermeesterschap om de leerling of de klas tot beter functioneren en presteren te brengen. Mijn inbreng kan ik op diverse manieren aanbieden:
– individuele coaching van de docent, de mentor, de teamleider, de specialist
– scholingstraject voor teams van docenten, mentoren of management
– schrijven van verbeterplan
– onderzoek naar trends in presteren en functioneren van leerlingen

Voorbeelden van de dienstverlening van Pri-ma

De effectieve leerlingbespreking
De leerlingbesprekingen verlopen gestructureerd en effectief.  De opbrengst bestaat uit concrete actiepunten om de leerling gericht te begeleiden op zijn/ haar gedrag of leer-prestaties.

Interpretatie van testen en toetsen
Uitslagen van gedragstesten of didactische toetsen kunnen door mentoren worden geïnterpreteerd. Dit geeft het team concrete adviezen ter verbetering van functioneren of presteren van de leerling en/of de groep.

Leiderschap
Leidinggevenden zijn in staat tot onderwijskundig en inspirerend leiderschap. Hiermee worden de doelen van het teamontwikkelplan met succes gerealiseerd.

Sterk in de klas en Didactisch competent
De docent is in staat kundig en zelfverzekerd leiding te geven aan het realiseren van een positief leer- en leefklimaat in zijn klas. Werkplezier en leerlingprestaties zijn aantoonbaar verbeterd.

Rekenbeleidsplan + realiseren van de “rekenrijke school”.
Het (expert)team is in staat de vereiste basisvaardigheden rekenen voor alle leerlingen op de diverse onderwijsniveaus te realiseren.  De vorderingen van alle leerlingen, op weg naar het vereiste rekenexamen, worden zichtbaar gemaakt met de juiste methodeonafhankelijke toetsen. De school beschikt over een activiteitenplan, inclusief de vereiste nulmetingen.

Taalbeleidsplan + realiseren van de “taalrijke school”.
Het docententeam is in staat de vereiste basisvaardigheden Nederlands voor alle leerlingen onderwijskundig en planmatig te realiseren.  De vorderingen van alle leerlingen worden zichtbaar gemaakt met de juiste methodeonafhankelijke toetsen. De school beschikt over een activiteitenplan, inclusief de vereiste nulmetingen.

Determinatie
Het docententeam is in staat de cognitieve vaardigheden van de leerling op de juiste manier te interpreteren. Op basis van deze interpretatie wordt een realistisch onderwijsniveau geadviseerd.

Kwaliteitszorg met Vensters
Het management is in staat haar inspanningen en resultaten inzichtelijk te maken m.b.v. diverse meetinstrumenten.  Met toepassing van de PDCA cyclus wordt gewerkt aan verantwoording en verbetering van belangrijke organisatorische- en onderwijskundige processen.

Leermiddelen Taal en Rekenen

Met de bureauklapper voor op school en de handige app voor waar je maar wilt, kun je bij alle lessen en al je huiswerk gebruik maken van de meest noodzakelijke taal- en rekenstrategieën.

 

 

 

Interesse? Meer informatie?
Neem contact op met Pri-ma.

Stuur een bericht en ik neem contact op, bijvoorbeeld voor een geheel vrijblijvend advies.

NEEM CONTACT OP